CARIAD CWANTWM (ankst141) Albym newydd Geraint Jarman

TEITL CARIAD CWANTWM
RHIF ANKST141
DYDDIAD RHYDDHAU GWENER GORFFENNAF 27ain 2018 ( CD/Digidol)
LABEL ANKSTMUSIK
DOSBARTHU PYST

Braint gan Ankstmusik yw cyhoeddi fod Geraint Jarman am ryddhau Cariad Cwantwm, albym newydd (rhif un deg saith!) ar gyfer Haf 2018 a chyhoeddi cyfres o ymddangosiadau byw yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a thu hwnt.

Am y tro cyntaf yn ei yrfa mae Geraint wedi penderfynnu recordio albym cyfa o draciau reggae yn unig. Mae’r penderfynaid yma yn un amlwg i artist sydd wedi bod yn defnyddio riddmau reggae yn rheolaidd yn ei ganeuon i gyfleu negeseuon gwleidyddol, ysbrydol a pherthnasol i gynulleidfaoedd ar hyd Cymru ers canol yr 1970au. Mae’r ochr radical yma a’r awydd i ddefnyddio riddmau gwahanol i gario caneuon sy’n cyffwrdd ar broblemau ymwybyddiaeth gymdeithasol yn ein byd ni heddiw yn frith trwy gynnwys yr albym newydd. Mae caneuon fel Colli dy Riddim, O Fywyd Prin, Byrgyr Mabinogi, Gwrthryfel a Breuddywd Chwyldroadol yn delio yn uniongyrchol gyda chwestiynau mawr egsistential byw – ‘anodd symud efo’r bît, ar ol colli dy riddim’ – mewn gwlad a chymdeithas ar drobwynt – ‘Canu mae y Cymry, yn y gwyll mewn ghetto rhydd’

Mae ochr mwy cymdeithasol, ysgafn, corfforol a cariadus diwylliant reggae hefyd i’w glywed ar y senglau Addewidion sy’n nofio yn gariadus yn arddull lovers rock a Troedio, sengl sydd yn ypdêt lefel pafin o’r hen glasur Steddfod yn y Ddinas, sy’n chwibanu’n llon drwy strydoedd Caerdydd. Yn hon mae’n glir mai dyn y ddinas yw Geraint a mai riddmau, synau a phobl y ddinas yma sydd yn ysbrydoliaeth i gymaint o’i waith dros y degawdau.

Mae hi yn anodd credu fod hi yn bedwar deg mlynedd ers i Geraint greu a rhyddhau lp pwysicaf y diwylliant roc yma yng Nghymru – Hen Wlad Fy Nhadau – yn 1978 ac mae hi’n anoddach byth dygymod gyda’r ystod anferth llawn uchafwbyntiau taith artistig Geraint dros hanner canrif bellach. Sdim dowbt fod y pennod diweddaraf yma yn ymestyn a ychwanegu ar y cymynrodd yma mewn ffordd newydd a pherthnasol a gyda Geraint yn weithgar ar lwyfannau dros y misoedd nesaf yn sicr mi fydd mwy o bennodau i ddod.

Mae Geraint wedi rhyddhau pedwar casgliad dros y saith mlynedd diwethaf,(mewn cydweithrediad a band newydd a chynhyrchydd sain fentrus, Frank Naughton) cyflawniad ag adfywiad artistig sy’ heb ei ail yn ein diwylliant cyfoes. Gyda’r casgliad diweddaraf yma’n cynnig i ni trysor cendlaethol, artist, perthnasol, agored, llawn angerdd a chariad a thrac sain perffaith ar gyfer Haf poeth y ‘steddfod yn y ddinas mae hi yn amser llawenhau!

Darllenwch fwy am yr albym yma www.ankst.co.uk
Archebwch CD yma www.ankst.net

6 Gorffennaf sengl Addewidion (ankst142)
7 Gorffennaf Gwyl Nol a Mlaen, Llangrannog
27 Gorffennaf sengl Troedio (ankst143)
27 Gorffennaf albym Cariad Cwantwm (ankst141)
7 Awst Eisteddfod Genedlaethol,Canolfan Mileniwm
11 Awst Clwb Ifor Bach,Caerdydd
9 Tachwedd Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth
10 Tachwedd Pontio, Bangor

Comments are closed

Casgliad Newydd gan GERAINT JARMAN – Tawel yw’r Tymor

TITLE – TAWEL YW’R TYMOR
ARTIST – GERAINT JARMAN
RHIF – ANKST 140
DYDDIAD – GORFFENNAF 22 2016

Tywel yw'r Tymor Jarman blaen

‘edrycha yn nol trwy’r cychwyn pell, roedd y daith yn fwy na digon’ – Fi yw’r Ffwl

Braint gan Ankst Musik yw cyhoeddi fod Geraint Jarman am ryddhau albym newydd yn 2016. Mi fydd ‘Tawel Yw’r Tymor’, albym rhif undeg chwech, yn ymddangos 40 mlynedd ar ol y record cynta’ ‘Gobaith Mawr y Ganrif’ a welodd ola’ dydd nol yn Eisteddfod Aberteifi yn 1976. Yn sicr does na neb wedi bod ar daith debyg i daith artistig Geraint Jarman a mae’r albym newydd yma yn profi fod y daith arbennig yna yn dal i barhau. Mae’r albym newydd yn ychwanegiad cryf i’r adfywiad artistig anhygoel rydym eisoes wedi clywed gan Geraint ar albyms diweddar fel Brecwast Astronot a Dwyn yr Hogyn Nol ac yn gasgliad sydd hefyd yn cynnig rhywbeth gwbl newydd gan yr artist.
Am y tro cynta’ mae Geraint wedi dewis peidio defnyddio offerynnau trydanol a drymiau a wedi canolbwyntio ar greu albym cyflawn gyda swn unigryw iawn o’i gymharu a gweddill ei gatalog. Mae o’n torri tir newydd wrth gydweithio’n agos gyda’r artist gwerin Gareth Bonello(The Gentle Good) a’r cynhyrchydd Frank Naughton er mwyn creu cyfanwaith tyner ag emosiynol. Er fod y chwarae a’r trefniadau yn swnio’n syml ar y wyneb mae’r caneuon yn dal i gynnig lefelau o gymlethdod gyda lyrics barddonol sy’n tynnu y gwrandawr yn agos i fewn i deimlo’r emosiynau cryf sy’n byw yn y caneuon (dyma, yn wir, yw arddull arbennig Jarman ers y cychwyn cynta’)

Mae’r penderfyniad i recordio gyda meddylfryd ‘stripped down’ yn llwyddo i roi y llais fel yr elfen pwysica’ oll yn y profiad gwrando. Mae’r pwyslais yma ar y canwr hefyd i’w weld yn themau rhai o’r caneuon – Gram Parsons( Plis Mr.Parsons), Cheb Khaled, Salif Keita,( Cheb a Salif), Meic Stevens (Rhaid Dihuno Cariad) a hefyd yn y dewisiadau a triniaeth o leisiau pobl eraill ar yr albym – Huw M, Griff Lynch a wrth gwrs merched Geraint – Lisa, Hanna a Mared.

Fel record mae hi yn medru bod yn ddirgelwch hyfryd–‘llun collage fel un gan Schwitters/Hoelen, tocyn tram’ – a hefyd yn ddatganiad personol iawn – ‘fi yw’r ffwl, dwi’n gwybod yn iawn/Am i mi gredu dy gelwyddau’. Mae’r penderfyniad gan Geraint i fod yn ddewr a mentro i greu ei gelf mewn modd gwahanol wedi llwyddo heb os, a wedi cynnig albym gorffenedig i ni sydd yn un i’w drysori.
GeraintJarmanPoster-WEB
Cyngerdd Lansio – Dydd Gwener 22 Gorffennaf, St John’s Church, Canton, Caerdydd

GERAINTJARMANpressshot

Comments are closed

DATBLYGU – Porwr Trallod – LP Newydd allan Rhagfyr

Teitl – PORWR TRALLOD
Artist -DATBLYGU
Allan – 06.12.2015


Mi fydd Porwr Trallod (‘Tribulation Browser’) albym llawn newydd y grwp Datblygu, (y cyntaf ers 22 mlynedd), yn gweld golau dydd ar feinyl mis Rhagfyr 2015 ar Recordiau Ankstmusik. Dyma fand sydd dros y trideg mlynedd diwethaf wedi llwyddo i fod yn ddylanwad sylweddol ar ddatblygiad cerddoriaeth amgen Cymraeg. Grwp a lwyddodd i wirdroi natur diwylliant oltyrnatif Cymraeg unwaith ac am byth gyda’r trioleg – Wyau(1988) / Pyst(1990) and Libertino(1993). Gyda’r Porwr Trallod mae’r band yn pontio swn amrwd y dyddiau cynnar gyda threfniadau ‘minimal’ digidol y ganrif newydd. Mae’r albym yn dilyn y casgliad ERBYN HYN(2014), a ymddangosiad y grwp yn nol ar lwyfan Gwyl CAM15 ym Mis Ebrill eleni (perfformiad byw gwefreiddiol a ‘comeback’ llwyddianus dros ben)Unwaith eto mae’r partneriaeth rhwng David R.Edwards a Pat Morgan yn lwyddiant cerddorol aruthrol. Mae’r caneuon newydd a’r trefniadau yn cynnig celf sy’ wedi’i hollti reit lawr y canol rhwng y benywaidd a ‘r gwrwaidd gyda’r caneuon newydd yn tyrchu’n ddwfn o dan wyneb y gymdeithas fodern ac o dan groen yr unigolyn.

Mae Porwr Trallod yn cynnig mwy na jest record newydd arall,mae hi yn waith sydd yn ymestyn a arwain a thori tir newydd yn emosiynol a cherddorol. Yn sicr dydi Datblygu heb geisio, na dewis, ail greu uchafbwyntiau y gorffenol (cyfnod Peel a’r trioleg), na chwaith wedi ceisio plesio y gynulleidfa newydd(mawr) sydd wedi dod i ddallt y grwp (o’r diwedd!) Yn hytrach mae Porwr Trallod yn gyfle i herio, unwaith eto a gorfodi y gynulleidfa i wynebu neges newydd Datblygu – ‘Bywyd yw popeth! (Yn hytrach na’r hen neges nol yn 1982 – Problem yw bywyd! )

Mae gwrando ar record fel Porwr Trallod yn cynnig profiad gwahanol, profiad sy tu allan i’r ‘norm’. Mae penderfyniad David R.Edwards i gynnig dim ond y geiriau mwya personol a gwir i ni yn y caneuon law yn llaw a threfniadau unigryw Pat Morgan yn sicrhau fod y berthynas rhwng y record a’r gynulleidfa yn un arbennig a ‘real’ iawn. Mae Porwr Trallod yn llwyddo i atgoffa ni unwaith eto faint mor arbennig yw Datblygu.


1.Bywyd yw popeth,Elton
2.Y llun mawr
3.Cyfeillgarwch
4.Ond nawr mae hyn
5.Normalrwydd
6.Chwerw
7.Dyddiau o win a chwyn
8.Hesb
9.Llawenydd diweithdra
10.O dan coed llaethog
11.Gwallt a phrydferthwch
12.Difrifoldeb ymhob delwedd
13.Je suis David
14.Y flwyddyn(yn iawn)

Comments are closed

DATBLYGU – Casgliad hanesyddol ar CD /Perfformiad byw cynta’ ers 20 mlynedd

Teitl – 1985-1995
Artist – Datblygu
Rhif – ANKST138
Dyddiad Rhyddhau – 1st Mai 2015

Mae’r newyddion fod y casgliad ffantastig ‘DATBLYGU 1985-1995’ wedi ei ail fastro ac ar fin cael ei ail ryddhau ar gyfer clustiau cendehedlaeth newydd o ddilynwyr cerddoriaeth yma yn Nghymru a thu hwnt yn newyddion bendigedig. Heb os Datblygu oedd y grwp mwyaf dylanwadol yn hanes canu roc tanddaearol Cymraeg ac mae’r casgliad yma yn dangos pam – caneuon unigryw, cerddoriaeth rhagorol, gonestrwydd a chariad law yn llaw a dicter a thristwch. Mae’r casgliad yn llawn uchafbwyntiau fel y clasuron pop ‘Y Teimlad’( a recordiwyd gan y Super Furries ar gyfer MWNG), ‘Mynd’, ‘Casserole Efeilliaid’, ‘Pop Peth’ law yn llaw a champweithiau personol fel ‘Ga if fod Sion Corn’ a ‘Maes E’.

Ffurfiwyd Datblygu nol yn 1982 gan ddau fachgen ysgol David R.Edwards a T.Wyn Davies. Ymunodd Pat Morgan yn 1985 a dyma’r ‘line-up’ sydd i’w glywed ar fwyafrif y casgliad yma. Mae’r casgliad yn cynnwys senglau a recordiwyd gan y grwp ar gyfer recordiau Anhrefn, Ofn a Ankst a’r albwm Nadolig – ‘Blwch Tymer Tymor’ a thraciau unigol a recordiwyd ar gyfer recordiau amlgyfrannog gan gynnwys fersiwn o’r clasur gan Geraint Jarman ‘Merch Ty Cyngor’.

Mae’r casgliad yma yn angenrheidiol ar gyfer unrhyw berson sydd yn ymddiddori mewn diwylliant a cherddoriaeth o Gymru. Mae’r cd hefyd yn cynnwys rhagarweinaid egsliwsif gan canwr y Super Furry Animals – Gruff Rhys.

Mi fydd Datblygu(David a Pat) yn perfformio yn fyw am y tro cyntaf ers ugain mlynedd fel rhan o wyl CAM yn Nghaerdydd ar Ebrill 25ain i gyd fynd a ail rhyddhau y casgliad yma

Manylion

http://www.wmc.org.uk/WhatsOn/CAMfest/

1. Y Teimlad
2. Nefoedd Putain Prydain (Cam o’r Tywyllwch-1985 – Recordiau Anhrefn)
3. Hollol, Hollol, Hollol
4. Cyn Symud i Ddim (Gadael yr Ugeinfed Ganrif -1986 – Recordiau Anhrefn)
5. Braidd
6. Casserole Efeilliaid
7. Firws i Frecwast
8. Mynd (Hwgr Grawth-Og – 1986 – Recordiau Anhrefn)
9. Brechdanau Tywod (Dyma’r Rysait – 1988 – Recordiau Ofn)
10. Merch Ty Cyngor (Hen Wlad Fy Nhadau – 1990 – Recordiau Ankst)
11. Pop Peth (Pop Peth – 1990 – Recordiau Ofn)
12. Santa a Barbara
13. Sdim Eisiau Esgus
14. Sgorio Dafydd Iwan Dyn Eira
15. Ga i Fod Sion Corn
16. Asid Amino
17. 3 Tabled Doeth ( Blwch Tymer Tymor – 1991 – Recordiau Ankst)
18. Maes E (Maes E – 1992 – Recordiau Ankst)
19. Amnesia
20. Alcohol (Putsch – 1995 – Recordiau Ankst)

Comments are closed

Albym Newydd Geraint Jarman – ‘Dwyn yr Hogyn Nol’

TEITL – DWYN YR HOGYN NOL
ARTIST – GERAINT JARMAN
FFORMAT – CD/ DIGIDOL
RHIF CATALOG – ANKST 137 DYDDIAD RHYDDHAU – RHAGFYR 8fed ( CYMRU/DIGIDOL) / IONAWR 19eg SHELLSHOCK Distribution)

‘Geraint Jarman shows us why he’s a legend of a scene he helped create. He remains a jerky, wiry performer, with an excellent band mixing over-driven rock guitars, reggae and tuneful punk snarl.When he equates Ethiopia and Cymru, you don’t need to speak his language to know how he feels’ THE INDEPENDENT (Festival No6 Review 2014)

Braint gan Ankst Musik yw cyhoeddi fod albym newydd sbon gan un o brif artistiaid y byd cerddorol Cymraeg ar fin ymddangos. Mi fydd DWYN YR HOGYN NOL gan GERAINT JARMAN yn siopau Cymru ar ddechrau mis Rhagfyr (gweddill Prydain ym mis Ionawr.) Mi fydd Geraint a’i fand yn chwarae cyngerdd ar Noson Santes Dwynwen, Ionawr 25ain, draw yng nghanolfan y Chapter, Caerdydd i ddathlu lansio’r albym arbennig yma.

Mae DWYN YR HOGYN NOL yn cynnwys 13 o ganeuon newydd sy’n amrywio o reggae dwfn (Reggae Reggae), roc amgen (Hiraeth am Kylie), caneuon acwstig tyner (Marianne), roc clasurol (Be nei di Janis?) a phop annisgwyl (Strangetown). Mae’r traciau newydd yma yn gam pendant ymlaen o sŵn a chynnwys yr albym BRECWAST ASTRONOT, a oedd yn cael ei weld fel rhyw fath o ‘comeback’ albym i Geraint nol yn 2011 a’n gasgliad a lwyddodd i swyno’r beirniaid roc a dangos yn glir fod talent fawr a llais eiconig Geraint dal yn berthnasol. Ar DWYN YR HOGYN NOL mae Geraint wedi cael amser i greu cerddoriaeth fel rhan o grŵp sefydlog, yn fyw ag yn y stiwdio, trefniant cerddorol sy’n debyg i ddyddiau mawr creadigrwydd cerddorol y Cynganeddwyr. Ymysg y cerddorion sy’n cyfrannu i’r record newydd mae Peredur ap Gwynedd, Frank Naughton, Pete Hurley, Tim Robinson a Gareth Bonello, gyda Hana, Mared a Lisa Jarman yn rhannu’r gwaith lleisio gyda Geraint. Unwaith eto recordiwyd y casgliad draw yn Stiwdios Ty Drwg, Caerdydd gyda’r cynhyrchu yn cael ei rannu rhwng Frank Naughton a Geraint.
Mae’ albym yma yn cynrychioli cam arall ymlaen mewn gyrfa anhygoel ac yn arwain yn glir i’r dyfodol er bod rhai o themâu’r caneuon yn edrych am yn nol i ddyddiau clybiau reggae Caerdydd yn y saithdegau, gobeithion llencyndod y chwedegau a dirgelwch a dryswch bywyd dynol yn y cyfnod ol-fileniwm.

Artist allweddol ar gyfer y presennol a’r dyfodol yw Geraint, ac mae unrhyw un sydd wedi cael y fraint o weld Geraint a’r grŵp yn chwarae yn fyw yn 2014 yn gwybod fod y tan, angerdd, creadigrwydd a bywiogrwydd yr artist unigryw yma heb bylu o gwbl.

Comments are closed

DATBLYGU – Erbyn Hyn

TEITL – ERBYN HYN ARTIST – DATBLYGU
FFORMAT – MINI-ALBUM AR CD / DIGIDOL
RHIF CATALOG – ANKST 136
DYDDIAD RHYDDHAU – MAI 26ain ( DIGIDOL) / MEHEFIN 7fed (CD)

Nol yn 2012 yn nghanol dathliadau trideg mlynedd ers ffurfio Datblygu ail-ymddangosodd Pat Morgan a David R.Edwards yn nghanol y sin gerddorol er mwyn rhyddhau record saith modfedd a oedd yn cynnwys pedair trac gwbl newydd – ‘Darluniau Ogof o’r Unfed Ganrif ar Hugain’(ankst132). Gyda’r record arbennig yna bellach wedi gwerthu allan yn llwyr mae’r pennod nesa yn nhaith atgyfodiad y grwp gwefreiddiol yma ar droed ….

Er fod y gan ‘Bywoliaeth’ ar E.P. Darluniau Ogof wedi nodi mai ‘Potensial Cymru yw paradwys, so dwi’n aros adref ac yn gorffwys’ – tydi David na Pat ddim wedi bod yn gorffwys o gwbl yn y cyfamser. Llynedd trefnwyd ail gyflwyno holl ganeuon cynnar y grwp i ymateb ffafriol dros ben ar y casgliad dwbl ddisg – Datblygu:Y Tapiau cynnar/The Early Tapes (ankst135), ynghyd a’r ddau yn cefnogi a mynychu mwy o ‘screenings’ o’r ffilm ‘Prosiect Datblygu’ gan Owain Llyr . Yn wir t’oedd dim hawl gan ddilynwyr y grwp i ddisgwyl cynnyrch newydd mor fuan ond braint mawr gan Ankstmusik yw cyhoeddi fod casgliad gwbl newydd o gerddoriaeth gan Datblygu ar fin ymddangos. Penderfynodd Pat a David yn gynnar yn 2014 i ymgynull a theithio lawr i stiwdios yr anfarwol Llwybr Llaethog( John Griffiths a Kevs Ford )yn Nghaerdydd i gynnal sesiwn recordio undydd er mwyn creu yr ‘mini-lp’ wyth trac – ‘ERBYN HYN’.

Unwaith eto dyma Datblygu yn cynnig casgliad o ganeuon unigryw, hanfodol sy’n brathu gymaint ag erioed. Mae’r llais yn gryf a’r cerddoriaeth syml, rhydd a pigog yn asio i’r dim gyda caneuon fel ‘Cerdd(o’r)iaith’, ‘Bydolwg’ a ‘Achos’ sy’n carlamu yn ddi-seremoni dros dirwedd themau sy’n hen gyfarwydd i ddilynwyr y bardd cenedlaethol David R. Edwards. Mae’r casgliad yma yn cyffwrdd ar chwant a diffyg chwant, cariad, tyfu’n hen, rhyddid personol a pwyse byw yng nghanol uffern y diwydiant amaethyddiaeth, addysg a phop yma yn Nghymru! Gyda lyrics trawiadol fel ‘sa’i am fod yn dyst i esgyrn yn canu emynau am fywyd tragwyddol’(can(o’r)iaith); ‘gyd chi angen yw dawn i anadlu’ (pawb); ‘gorffenodd fy mabanod lan yn ngegau benywaidd neu yn fy llaw dde mewn rhwysdredigaeth’ ( dim achos) – mae hi’n gwbl glir fod ysbryd herfeiddiol cerddoriaeth amgen Cymraeg yn fyw ac yn iach a’n gwbl saff yn nwylo y ddau athrylith yma …i’w barhau……

Mi fydd diwrnod lawnsio CD ‘Erbyn Hyn’ yn digwydd draw yn Siop Recordiau Tangled Parrot, Caerfyrddin ar ddydd Sadwrn Mehefin y 7fed gyda Pat Morgan a David R.Edwards. Hefyd mi fydd David yn un o westai arbennig y DJ Radio1 Huw Stephens draw yn Ngwyl Llenyddol Dinefwr ar yr 20fed o Fehefin lle fydd e’n darllen a trafod lyrics unigryw caneuon Datblygu dros y blynyddoedd.

1.ACHOS. 2.DIM ACHOS. 3. CAN WERIN. 4.PWYNT.
5.CERDD(O’R)IAITH. 6.BYDOLWG. 7.PAWB.8.TEIMLAD2

PATRICIA M. MORGAN :Llais /Offerynnau
DAVID R.EDWARDS : Llais /Offerynnau

Comments are closed

JARMAN yn fyw GWYL ARALL 21.07.2013

I ddathlu ymddangosiad GERAINT JARMAN a’i fand yn Nghastell Caernarfon fel rhan o GWYL ARALL ar nos Sul 21ain o Orffennaf mae  ANKSTMUSIK yn cynnig copi o albym diweddara’ Geraint  – BRECWAST ASTRONOT – Am £5 yn unig ! Hefyd da ni’n cynnwys copi am ddim o’r cd  JARMAN YN FYW 77-81 efo pob archeb.

SIOP   WWW.ANKST.NET

MANYLION TOCYNNAU – PALAS PRINT – 01286 674 631 /GWYL –  www.gwylarall.com

Comments are closed

ANKSTDALUCIA! – NOSON KINO ANKST + CERDDORIAETH BYW

 

******NEWYDDION PWYSIG************

Gan fod Ricard ( Spanish Dance Troupe ) wedi profi salwch difriol yn eu deulu agos a wedi gorfod hedfan yn nol i Brasil ni fydd Spanish Dance Troupe yn chwara ar y noson – mi fydd y Kino Ankst yn trefnu syrpreis yn ei lle !

********

 

CLWB FFILMIE A CHERDDORIAETH AMGEN

RECORDIAU ANKSTMUSIK RECORDS

yn cyflwyno

KINO ANKSTDALUCIA!

CAFFI BLUE SKY CAFÉ, BANGOR, LL57 1PA

NOS LUN  GORFFENNAF 1

7PM        AM DDIM

Sinema achlysurol yw y KINO ANKST sy’n cynnig cyfle i wylio, gwrando a trafod sinema oltyrnatif a chlywed cerddoriaeth cyfoes. Mae’r noson yma draw yn y Blue Sky Café yn cynnig cyfle i wylio clasur Luis Bunuel – Un Chien Andalou (gyda sgor newydd sbon gan Alan Holmes ), ynghyd a chlasuron eraill o’r byd ffilm swreal. Hefyd mi fydd perfformiad gan Spanish Dance Troupe wrth iddynt lawnsio ei halbym newydd La Muerte del Amor en Andalucia ar gyfer recordiau ankstmusik.

Mi fydd y noson yn cael ei gyflwyno gan Dr Anna Powell, Laurie Gane ( Royal College of Art)  Emyr Glyn Williams ( Recordiau Ankst Musik ) a Alan Holmes (Turquoise Coal)

 

Comments are closed

DATBLYGU – Casgliad ar SPOTIFY/Noson arbennig yn CELL B

Mae casgliad cynnar DATBLYGU bellach ar gael am ddim i wrando draw yn safle cerddoriaeth SPOTIFY.

Hefyd mi fydd copiau ar werth o’r casgliad  1982-1984  – Y TAPIAU CYNNAR/THE EARLY TAPES mewn noson arbennig draw yn CELLB Blaenau Ffestiniog www.cellb.org ar nos Iau 30ain o Fai 2013

Mae’r noson anffurfiol  ‘Rociwch Ymlaen Defaid!’ yn cynnig cyfle i drafod dylanwad y grwp dros beint, ynghyd a cyfle i wylio y ffilm ABCDATBLYGU(1990)

 

Comments are closed

ANKST135 – DATBLYGU 1982-1984 Y TAPIAU CYNNAR


TEITL: 1982-1984 Y TAPIAU CYNNAR
ARTIST: DATBLYGU
FFORMAT: 2 X CD / LLWYTHOLAWR
CATALOG: ANKST 135
DYDDIAD RHYDDHAU: siopau – 10/06/2013 / arlein/siop ankst – 17/05/2013

‘Ffuriwyd Datblygu yn Ionawr 1982 fel adwaith i’r cerddoriaeth sy’ wedi bod yn golchi ymenyddiau y rheini sy’n dewis dilyn y dall’ – dyma yn ngeiriau dau fachgen 17 mlwydd oed – David R.Edwards a T.Wyn Davies – oedd y sbardun tu ol i ffurfio y grwp Datblygu.

Continue Reading →

Comments are closed