CARIAD CWANTWM (ankst141) Albym Newydd Geraint Jarman

TEITL CARIAD CWANTWM
RHIF ANKST141
DYDDIAD RHYDDHAU GWENER GORFFENNAF 27ain 2018 ( CD/Digidol)
LABEL ANKSTMUSIK
DOSBARTHU PYST

Braint gan Ankstmusik yw cyhoeddi fod Geraint Jarman am ryddhau Cariad Cwantwm, albym newydd (rhif un deg saith!) ar gyfer Haf 2018 a chyhoeddi cyfres o ymddangosiadau byw yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a thu hwnt.

Am y tro cyntaf yn ei yrfa mae Geraint wedi penderfynnu recordio albym cyfa o draciau reggae yn unig. Mae’r penderfynaid yma yn un amlwg i artist sydd wedi bod yn defnyddio riddmau reggae yn rheolaidd yn ei ganeuon i gyfleu negeseuon gwleidyddol, ysbrydol a pherthnasol i gynulleidfaoedd ar hyd Cymru ers canol yr 1970au. Mae’r ochr radical yma a’r awydd i ddefnyddio riddmau gwahanol i gario caneuon sy’n cyffwrdd ar broblemau ymwybyddiaeth gymdeithasol yn ein byd ni heddiw yn frith trwy gynnwys yr albym newydd. Mae caneuon fel Colli dy Riddim, O Fywyd Prin, Byrgyr Mabinogi, Gwrthryfel a Breuddywd Chwyldroadol yn delio yn uniongyrchol gyda chwestiynau mawr egsistential byw – ‘anodd symud efo’r bît, ar ol colli dy riddim’ – mewn gwlad a chymdeithas ar drobwynt – ‘Canu mae y Cymry, yn y gwyll mewn ghetto rhydd’

Mae ochr mwy cymdeithasol, ysgafn, corfforol a cariadus diwylliant reggae hefyd i’w glywed ar y senglau Addewidion sy’n nofio yn gariadus yn arddull lovers rock a Troedio, sengl sydd yn ypdêt lefel pafin o’r hen glasur Steddfod yn y Ddinas, sy’n chwibanu’n llon drwy strydoedd Caerdydd. Yn hon mae’n glir mai dyn y ddinas yw Geraint a mai riddmau, synau a phobl y ddinas yma sydd yn ysbrydoliaeth i gymaint o’i waith dros y degawdau.

Mae hi yn anodd credu fod hi yn bedwar deg mlynedd ers i Geraint greu a rhyddhau lp pwysicaf y diwylliant roc yma yng Nghymru – Hen Wlad Fy Nhadau – yn 1978 ac mae hi’n anoddach byth dygymod gyda’r ystod anferth llawn uchafwbyntiau taith artistig Geraint dros hanner canrif bellach. Sdim dowbt fod y pennod diweddaraf yma yn ymestyn a ychwanegu ar y cymynrodd yma mewn ffordd newydd a pherthnasol a gyda Geraint yn weithgar ar lwyfannau dros y misoedd nesaf yn sicr mi fydd mwy o bennodau i ddod.

Mae Geraint wedi rhyddhau pedwar casgliad dros y saith mlynedd diwethaf,(mewn cydweithrediad a band newydd a chynhyrchydd sain fentrus, Frank Naughton) cyflawniad ag adfywiad artistig sy’ heb ei ail yn ein diwylliant cyfoes. Gyda’r casgliad diweddaraf yma’n cynnig i ni trysor cendlaethol, artist, perthnasol, agored, llawn angerdd a chariad a thrac sain perffaith ar gyfer Haf poeth y ‘steddfod yn y ddinas mae hi yn amser llawenhau!

Darllenwch fwy am yr albym yma www.ankst.co.uk
Archebwch CD yma www.ankst.net

6 Gorffennaf sengl Addewidion (ankst142)
7 Gorffennaf Gwyl Nol a Mlaen, Llangrannog
27 Gorffennaf sengl Troedio (ankst143)
27 Gorffennaf albym Cariad Cwantwm (ankst141)
7 Awst Eisteddfod Genedlaethol,Canolfan Mileniwm
11 Awst Clwb Ifor Bach,Caerdydd
9 Tachwedd Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth
10 Tachwedd Pontio, Bangor