Albym Newydd Geraint Jarman – ‘Dwyn yr Hogyn Nol’

TEITL – DWYN YR HOGYN NOL
ARTIST – GERAINT JARMAN
FFORMAT – CD/ DIGIDOL
RHIF CATALOG – ANKST 137 DYDDIAD RHYDDHAU – RHAGFYR 8fed ( CYMRU/DIGIDOL) / IONAWR 19eg SHELLSHOCK Distribution)

‘Geraint Jarman shows us why he’s a legend of a scene he helped create. He remains a jerky, wiry performer, with an excellent band mixing over-driven rock guitars, reggae and tuneful punk snarl.When he equates Ethiopia and Cymru, you don’t need to speak his language to know how he feels’ THE INDEPENDENT (Festival No6 Review 2014)

Braint gan Ankst Musik yw cyhoeddi fod albym newydd sbon gan un o brif artistiaid y byd cerddorol Cymraeg ar fin ymddangos. Mi fydd DWYN YR HOGYN NOL gan GERAINT JARMAN yn siopau Cymru ar ddechrau mis Rhagfyr (gweddill Prydain ym mis Ionawr.) Mi fydd Geraint a’i fand yn chwarae cyngerdd ar Noson Santes Dwynwen, Ionawr 25ain, draw yng nghanolfan y Chapter, Caerdydd i ddathlu lansio’r albym arbennig yma.

Mae DWYN YR HOGYN NOL yn cynnwys 13 o ganeuon newydd sy’n amrywio o reggae dwfn (Reggae Reggae), roc amgen (Hiraeth am Kylie), caneuon acwstig tyner (Marianne), roc clasurol (Be nei di Janis?) a phop annisgwyl (Strangetown). Mae’r traciau newydd yma yn gam pendant ymlaen o sŵn a chynnwys yr albym BRECWAST ASTRONOT, a oedd yn cael ei weld fel rhyw fath o ‘comeback’ albym i Geraint nol yn 2011 a’n gasgliad a lwyddodd i swyno’r beirniaid roc a dangos yn glir fod talent fawr a llais eiconig Geraint dal yn berthnasol. Ar DWYN YR HOGYN NOL mae Geraint wedi cael amser i greu cerddoriaeth fel rhan o grŵp sefydlog, yn fyw ag yn y stiwdio, trefniant cerddorol sy’n debyg i ddyddiau mawr creadigrwydd cerddorol y Cynganeddwyr. Ymysg y cerddorion sy’n cyfrannu i’r record newydd mae Peredur ap Gwynedd, Frank Naughton, Pete Hurley, Tim Robinson a Gareth Bonello, gyda Hana, Mared a Lisa Jarman yn rhannu’r gwaith lleisio gyda Geraint. Unwaith eto recordiwyd y casgliad draw yn Stiwdios Ty Drwg, Caerdydd gyda’r cynhyrchu yn cael ei rannu rhwng Frank Naughton a Geraint.
Mae’ albym yma yn cynrychioli cam arall ymlaen mewn gyrfa anhygoel ac yn arwain yn glir i’r dyfodol er bod rhai o themâu’r caneuon yn edrych am yn nol i ddyddiau clybiau reggae Caerdydd yn y saithdegau, gobeithion llencyndod y chwedegau a dirgelwch a dryswch bywyd dynol yn y cyfnod ol-fileniwm.

Artist allweddol ar gyfer y presennol a’r dyfodol yw Geraint, ac mae unrhyw un sydd wedi cael y fraint o weld Geraint a’r grŵp yn chwarae yn fyw yn 2014 yn gwybod fod y tan, angerdd, creadigrwydd a bywiogrwydd yr artist unigryw yma heb bylu o gwbl.