ANKST135 – DATBLYGU 1982-1984 Y TAPIAU CYNNAR


TEITL: 1982-1984 Y TAPIAU CYNNAR
ARTIST: DATBLYGU
FFORMAT: 2 X CD / LLWYTHOLAWR
CATALOG: ANKST 135
DYDDIAD RHYDDHAU: siopau – 10/06/2013 / arlein/siop ankst – 17/05/2013

‘Ffuriwyd Datblygu yn Ionawr 1982 fel adwaith i’r cerddoriaeth sy’ wedi bod yn golchi ymenyddiau y rheini sy’n dewis dilyn y dall’ – dyma yn ngeiriau dau fachgen 17 mlwydd oed – David R.Edwards a T.Wyn Davies – oedd y sbardun tu ol i ffurfio y grwp Datblygu.


Tri deg mlynedd ‘down the line’ da ni’n dal i wrando , a cenedlaethau newydd o ffans ifanc yn dal i ddarganfod a rhyfeddu ar gymynrodd y grwp unigryw yma. Braint gan ankstmusik yw cyhoeddi fod ni ar fin rhyddhau casgliad o waith cynnar y grwp o 1982-1984 ar cd am y tro cynta’ .
Mae 1982-1984 Y TAPIAU CYNNAR / THE EARLY TAPES yn cynnwys tri deg tri o ganeuon gan y grwp wedi ei rannu dros ddau cd o draciau sy’ wedi cael eu hail fastro o’r casetiau gwreiddiol isod a ymddangosodd yn wreiddiol ar label NEON

AMHEUON CORFFOROL (NEON08) 1983 / TROSGLWYDDO’R GWIRIONEDD ( NEON09) 1983 /
FI DU ( NEON 012) 1984 / CANEUON SERCH I BOBL SERCHOG ( NEON015) 1984 / Y GORFFENNOL I’R PRESENNOL ( NEON013) 1984 /
Prin fod unrhyw un wedi clywed y traciau yma ers y cyfnod a felly credai Ankst fod y cd yma yn drysor sy’n llawn hiwmor, agwedd, dyfeisgarwch recordio a thalent chyfansoddi a credwn fod y traciau yn atgyfnerthu’r gred mai Datblygu yw un o artistiaid cerddorol pwysica’ ein cenedl.
Ynghyd a’r gerddoriaeth mae’r cd yma yn cynnwys rhagarweinaid newydd sbon gan David R Edwards a llunie a gwybodaeth hanesyddol.

CD1

Y GORFFENNOL I’R PRESENNOL ( NEON013) 1984
1.BLE MAE YMENYDDION DEFAID Y DISGO?
2.YR OEDDWN
3.GWEFREIDDIO:HUNLLEF NOSON YN 1982
4.SIN GYMRAEG
5.BRADYCHWYR (ANIFEILIAID BYW NID CIG)

Recordiwyd yn Stiwdio Gwelfryn rhwng Mai/Rhagfyr 1982
Trac 5 – Prif lais –Betty Edwards ( Myfyrwyr Moesoldeb)

AMHEUON CORFFOROL (NEON08) 1983

1.CARIAD ABSENNOL
2.PROBLEM YW BYWYD
3.PRYDFERTHWCH FFUG
4.(WEDI)CRWYDRO

Recordiwyd yn Y Stiwdio Lwyd, Aberteifi Rhagfyr 1982
‘Prydferthwch Ffug’ – Recordiwyd yn Stiwdio Gwelfryn Mai 1982

TROSGLWYDDO’R GWIRIONEDD ( NEON09) 1983

1.Y FERCH YN Y SWYDDFA
2.CARIAD YN Y RHEWGELL
3.YR UCHAFBWYNT UCHAF
4.ADEILADU CNAWD
5.BLAS CAS
6.BAR HWYR (POP CYMRU)
7.DYMA’R DIWEDD – Y POEN TERFYNOL
Recordiwyd yn Stiwdio Gwelfryn, Aberteifi rhwng Gorffennaf1982/Gorffennaf1983

CD2

FI DU ( NEON 012) 1984
1.MAE POB GOBAITH WEDI MYND
2.TU ALLAN
3.BOD YN DDYN?
4.RHYW HEB GYFFWRDD
5.GLUE I FYW
6.RHAGFYR
7.HUNLLEF YW’R FREUDDWYD
8.YN AWR
9. ROC DOSBARTH CANOL Y FFORDD
10.TREIDDIO YN ARAF (DAVID R.EDWARDS)
11.CEISIO DEALL BYWYD
Recordiwyd yn Stiwdio Gwelfryn, Aberteifi yn ystod 1983

CANEUON SERCH I BOBL SERCHOG ( NEON015) 1984
1.YN Y LLE YMA
2.DAERDY
3.STRAEN
4.YR ARSWYD
5.HELBULON
6.DROS Y PASG
Recordiwyd yn Stiwdio Gwelfryn a Stiwdio Fflach, Aberteifi Medi 1984