Casgliad Newydd gan GERAINT JARMAN – Tawel yw’r Tymor

TITLE – TAWEL YW’R TYMOR
ARTIST – GERAINT JARMAN
RHIF – ANKST 140
DYDDIAD – GORFFENNAF 22 2016

Tywel yw'r Tymor Jarman blaen

‘edrycha yn nol trwy’r cychwyn pell, roedd y daith yn fwy na digon’ – Fi yw’r Ffwl

Braint gan Ankst Musik yw cyhoeddi fod Geraint Jarman am ryddhau albym newydd yn 2016. Mi fydd ‘Tawel Yw’r Tymor’, albym rhif undeg chwech, yn ymddangos 40 mlynedd ar ol y record cynta’ ‘Gobaith Mawr y Ganrif’ a welodd ola’ dydd nol yn Eisteddfod Aberteifi yn 1976. Yn sicr does na neb wedi bod ar daith debyg i daith artistig Geraint Jarman a mae’r albym newydd yma yn profi fod y daith arbennig yna yn dal i barhau. Mae’r albym newydd yn ychwanegiad cryf i’r adfywiad artistig anhygoel rydym eisoes wedi clywed gan Geraint ar albyms diweddar fel Brecwast Astronot a Dwyn yr Hogyn Nol ac yn gasgliad sydd hefyd yn cynnig rhywbeth gwbl newydd gan yr artist.
Am y tro cynta’ mae Geraint wedi dewis peidio defnyddio offerynnau trydanol a drymiau a wedi canolbwyntio ar greu albym cyflawn gyda swn unigryw iawn o’i gymharu a gweddill ei gatalog. Mae o’n torri tir newydd wrth gydweithio’n agos gyda’r artist gwerin Gareth Bonello(The Gentle Good) a’r cynhyrchydd Frank Naughton er mwyn creu cyfanwaith tyner ag emosiynol. Er fod y chwarae a’r trefniadau yn swnio’n syml ar y wyneb mae’r caneuon yn dal i gynnig lefelau o gymlethdod gyda lyrics barddonol sy’n tynnu y gwrandawr yn agos i fewn i deimlo’r emosiynau cryf sy’n byw yn y caneuon (dyma, yn wir, yw arddull arbennig Jarman ers y cychwyn cynta’)

Mae’r penderfyniad i recordio gyda meddylfryd ‘stripped down’ yn llwyddo i roi y llais fel yr elfen pwysica’ oll yn y profiad gwrando. Mae’r pwyslais yma ar y canwr hefyd i’w weld yn themau rhai o’r caneuon – Gram Parsons( Plis Mr.Parsons), Cheb Khaled, Salif Keita,( Cheb a Salif), Meic Stevens (Rhaid Dihuno Cariad) a hefyd yn y dewisiadau a triniaeth o leisiau pobl eraill ar yr albym – Huw M, Griff Lynch a wrth gwrs merched Geraint – Lisa, Hanna a Mared.

Fel record mae hi yn medru bod yn ddirgelwch hyfryd–‘llun collage fel un gan Schwitters/Hoelen, tocyn tram’ – a hefyd yn ddatganiad personol iawn – ‘fi yw’r ffwl, dwi’n gwybod yn iawn/Am i mi gredu dy gelwyddau’. Mae’r penderfyniad gan Geraint i fod yn ddewr a mentro i greu ei gelf mewn modd gwahanol wedi llwyddo heb os, a wedi cynnig albym gorffenedig i ni sydd yn un i’w drysori.
GeraintJarmanPoster-WEB
Cyngerdd Lansio – Dydd Gwener 22 Gorffennaf, St John’s Church, Canton, Caerdydd

GERAINTJARMANpressshot