DATBLYGU – Erbyn Hyn

TEITL – ERBYN HYN ARTIST – DATBLYGU
FFORMAT – MINI-ALBUM AR CD / DIGIDOL
RHIF CATALOG – ANKST 136
DYDDIAD RHYDDHAU – MAI 26ain ( DIGIDOL) / MEHEFIN 7fed (CD)

Nol yn 2012 yn nghanol dathliadau trideg mlynedd ers ffurfio Datblygu ail-ymddangosodd Pat Morgan a David R.Edwards yn nghanol y sin gerddorol er mwyn rhyddhau record saith modfedd a oedd yn cynnwys pedair trac gwbl newydd – ‘Darluniau Ogof o’r Unfed Ganrif ar Hugain’(ankst132). Gyda’r record arbennig yna bellach wedi gwerthu allan yn llwyr mae’r pennod nesa yn nhaith atgyfodiad y grwp gwefreiddiol yma ar droed ….

Er fod y gan ‘Bywoliaeth’ ar E.P. Darluniau Ogof wedi nodi mai ‘Potensial Cymru yw paradwys, so dwi’n aros adref ac yn gorffwys’ – tydi David na Pat ddim wedi bod yn gorffwys o gwbl yn y cyfamser. Llynedd trefnwyd ail gyflwyno holl ganeuon cynnar y grwp i ymateb ffafriol dros ben ar y casgliad dwbl ddisg – Datblygu:Y Tapiau cynnar/The Early Tapes (ankst135), ynghyd a’r ddau yn cefnogi a mynychu mwy o ‘screenings’ o’r ffilm ‘Prosiect Datblygu’ gan Owain Llyr . Yn wir t’oedd dim hawl gan ddilynwyr y grwp i ddisgwyl cynnyrch newydd mor fuan ond braint mawr gan Ankstmusik yw cyhoeddi fod casgliad gwbl newydd o gerddoriaeth gan Datblygu ar fin ymddangos. Penderfynodd Pat a David yn gynnar yn 2014 i ymgynull a theithio lawr i stiwdios yr anfarwol Llwybr Llaethog( John Griffiths a Kevs Ford )yn Nghaerdydd i gynnal sesiwn recordio undydd er mwyn creu yr ‘mini-lp’ wyth trac – ‘ERBYN HYN’.

Unwaith eto dyma Datblygu yn cynnig casgliad o ganeuon unigryw, hanfodol sy’n brathu gymaint ag erioed. Mae’r llais yn gryf a’r cerddoriaeth syml, rhydd a pigog yn asio i’r dim gyda caneuon fel ‘Cerdd(o’r)iaith’, ‘Bydolwg’ a ‘Achos’ sy’n carlamu yn ddi-seremoni dros dirwedd themau sy’n hen gyfarwydd i ddilynwyr y bardd cenedlaethol David R. Edwards. Mae’r casgliad yma yn cyffwrdd ar chwant a diffyg chwant, cariad, tyfu’n hen, rhyddid personol a pwyse byw yng nghanol uffern y diwydiant amaethyddiaeth, addysg a phop yma yn Nghymru! Gyda lyrics trawiadol fel ‘sa’i am fod yn dyst i esgyrn yn canu emynau am fywyd tragwyddol’(can(o’r)iaith); ‘gyd chi angen yw dawn i anadlu’ (pawb); ‘gorffenodd fy mabanod lan yn ngegau benywaidd neu yn fy llaw dde mewn rhwysdredigaeth’ ( dim achos) – mae hi’n gwbl glir fod ysbryd herfeiddiol cerddoriaeth amgen Cymraeg yn fyw ac yn iach a’n gwbl saff yn nwylo y ddau athrylith yma …i’w barhau……

Mi fydd diwrnod lawnsio CD ‘Erbyn Hyn’ yn digwydd draw yn Siop Recordiau Tangled Parrot, Caerfyrddin ar ddydd Sadwrn Mehefin y 7fed gyda Pat Morgan a David R.Edwards. Hefyd mi fydd David yn un o westai arbennig y DJ Radio1 Huw Stephens draw yn Ngwyl Llenyddol Dinefwr ar yr 20fed o Fehefin lle fydd e’n darllen a trafod lyrics unigryw caneuon Datblygu dros y blynyddoedd.

1.ACHOS. 2.DIM ACHOS. 3. CAN WERIN. 4.PWYNT.
5.CERDD(O’R)IAITH. 6.BYDOLWG. 7.PAWB.8.TEIMLAD2

PATRICIA M. MORGAN :Llais /Offerynnau
DAVID R.EDWARDS : Llais /Offerynnau