DATBLYGU – Porwr Trallod – LP Newydd allan Rhagfyr!

Teitl – PORWR TRALLOD
Artist -DATBLYGU
Allan – 06.12.2015


Mi fydd Porwr Trallod (‘Tribulation Browser’) albym llawn newydd y grwp Datblygu, (y cyntaf ers 22 mlynedd), yn gweld golau dydd ar feinyl mis Rhagfyr 2015 ar Recordiau Ankstmusik. Dyma fand sydd dros y trideg mlynedd diwethaf wedi llwyddo i fod yn ddylanwad sylweddol ar ddatblygiad cerddoriaeth amgen Cymraeg. Grwp a lwyddodd i wirdroi natur diwylliant oltyrnatif Cymraeg unwaith ac am byth gyda’r trioleg – Wyau(1988) / Pyst(1990) and Libertino(1993). Gyda’r Porwr Trallod mae’r band yn pontio swn amrwd y dyddiau cynnar gyda threfniadau ‘minimal’ digidol y ganrif newydd. Mae’r albym yn dilyn y casgliad ERBYN HYN(2014), a ymddangosiad y grwp yn nol ar lwyfan Gwyl CAM15 ym Mis Ebrill eleni (perfformiad byw gwefreiddiol a ‘comeback’ llwyddianus dros ben)Unwaith eto mae’r partneriaeth rhwng David R.Edwards a Pat Morgan yn lwyddiant cerddorol aruthrol. Mae’r caneuon newydd a’r trefniadau yn cynnig celf sy’ wedi’i hollti reit lawr y canol rhwng y benywaidd a ‘r gwrwaidd gyda’r caneuon newydd yn tyrchu’n ddwfn o dan wyneb y gymdeithas fodern ac o dan groen yr unigolyn.

Mae Porwr Trallod yn cynnig mwy na jest record newydd arall, mae hi yn waith sydd yn ymestyn a arwain a thori tir newydd yn emosiynol a cherddorol. Yn sicr dydi Datblygu heb geisio, na dewis, ail greu uchafbwyntiau y gorffenol (cyfnod Peel a’r trioleg), na chwaith wedi ceisio plesio y gynulleidfa newydd(mawr) sydd wedi dod i ddallt y grwp (o’r diwedd!) Yn hytrach mae Porwr Trallod yn gyfle i herio, unwaith eto a gorfodi y gynulleidfa i wynebu neges newydd Datblygu – ‘Bywyd yw popeth! (Yn hytrach na’r hen neges nol yn 1982 – Problem yw bywyd! )

Mae gwrando ar record fel Porwr Trallod yn cynnig profiad gwahanol, profiad sy tu allan i’r ‘norm’. Mae penderfyniad David R.Edwards i gynnig dim ond y geiriau mwya personol a gwir i ni yn y caneuon law yn llaw a threfniadau unigryw Pat Morgan yn sicrhau fod y berthynas rhwng y record a’r gynulleidfa yn un arbennig a ‘real’ iawn. Mae Porwr Trallod yn llwyddo i atgoffa ni unwaith eto faint mor arbennig yw Datblygu.


1.Bywyd yw popeth,Elton
2.Y llun mawr
3.Cyfeillgarwch
4.Ond nawr mae hyn
5.Normalrwydd
6.Chwerw
7.Dyddiau o win a chwyn
8.Hesb
9.Llawenydd diweithdra
10.O dan coed llaethog
11.Gwallt a phrydferthwch
12.Difrifoldeb ymhob delwedd
13.Je suis David
14.Y flwyddyn(yn iawn)