ANKST127 – ‘DOCFEISTR’ YN CYRRAEDD Y LAN

Artistiaid Amrywiol – DOCFEISTR
ANKST 127
CD / DL
Dyddiad Rhyddhau – 01/12/2009

“Yn y pellter, teimlir ei bresenoldeb a chlywir gruddfan ymysg y clogwyni llaith”

Mae newyddion ar led a sisial yng ngwynt y mor, fod Docfeistr wedi cyrraedd y tir mawr ac mae o yn ein mysg, Ydio’n wir? Ydi’r si yn dal dwr? Cyhoeddir ar yr uchelseinydd fod prosiect arloesol a hir ddisgwyliedig Gruffydd Meredith a Deian ap Rhisiart sy’n olrhain hanes cymeriad o’r mor, o’r diwedd wedi glanio ar y tir.

Lledwch y newyddion da fod y Docfeistr wedi docio ac ar ei ffordd i frawychu eich siopwr lleol. Rhagfyr y 1af yw’r diwrnod mawr pan hyrddir y gwch ar y lan i ddychryn y boblogaeth, diolch i label Ankstmusik.

Meddai Gruff Meredith “Mae creu a chynhyrchu yr albym docfeistr wedi bod yn broses hir a thymhestlog ,hwyliwyd drwy stormydd enbyd a thagwyd y gwch amal i waith gan wymon problematic a chreaduriaid od yr arfordir.Ond mai’n dda o beth gallu cyhoeddi ar fy rhan i ac ar ran yr holl wahanol artistiaid sydd ar yr albym, fod Docfeistr yn cael ei ryddhau ar label Ankstmusik ar ragfyr y cyntaf 2009 O.C ac ei fod werth y punnoedd prin yr ydych o bosib yn ystyried gwario arno”

Ychwanegodd Deian ap Rhisiart “Mae’r Docfeistr wedi bod yn gysgod dieflig arnai ers dros chwe mlynedd, a dwi’n falch gweld cefn y boi i ddeud y gwir, ma’n gyfuniad o waith caled a llafur cariad llawer o bobol dros y blynyddoedd ac diolch iddyn nw am hynnu”
Bydd y Docfeistr yn eich siopau ac arlein o www.ankst.net o 1/12/09 ymlaen. Eisteddwch mewn cadair gyffyrddus a rhowch pa bynnag beiriant chwarae perthnasol ymlaen ac ymollwngwch i fyd arallfydol Meistr y Moroedd.

Yr Albym

Dyma albym Docfeistr – stori y cymeriad garw o’r mor – sydd wedi ei blethu gyda 34 trac unigryw, yn cynnwys cyfraniadau ecsgliwsif gan nifer helaeth o fandiau ac artistiaid Cymru, yn cynnwys Gruff Rhys, Bryn Fon, Yr Ods, Mr Phormula, Dyl Mei, MC Mabon a Mr Huw – gyda hefyd gyfraniadau gan The Stilletoes, MC Saizmundo, Y Thongs, Y Bandana, Brochfael Barfog a Dr Tray i enwi ond rhai.
Cynhyrchwyd Docfeistr gan Gruff Meredith (MC Mabon) Deian Ap Rhisiart (MC Saizmundo) a Frank Naughton (U~ziq / Rocket Gold Star) yn stiwdio ‘Ty Drwg’ Caerdydd dros gyfnod o chwe mlynedd rhwng 2003 a diwedd 2009. Recordiwyd y traciau mewn lleoliadau gwahanol yng Nghymru a Lloegr gyda cyfraniadau gan dros hanner cant o unigolion , yn cynnwys cyfraniad gwych gan yr actor Rhodri Evan o Grymych (Scrum 4, Cowbois Ac Injans, Con Passionate) sydd yn adrodd y stori a’r naratif. Tyfodd yr albym yn fwystfil ynddo’i hyn wrth i fwy a mwy o ganeuon a phosibiliadau newydd dasgu o gwmpas y lle. Ar ol chwe mlynedd roedd rhaid dod a’r prosiect i ben yn 2009 cyn iddo sbinio allan o reolaeth a dinistrio pawb a phopeth o’i gwmpas megis Large Hadron Collider dieflig.

Be ydi’r Docfeistr?

Does neb yn rhy siwr o ble ddaeth y Docfeistr na pham nag i be y mae yn bodoli. Y mor ansefydlog yw ei gynefin yn ol y son. Ond bob hyn a hyn mae’n cael ei drechu gan yr ysfa a’r angen i deithio tua’r lan er mwyn concro’r tir mawr llonydd sefydlog a chreu dinistr di angen. Ond mae pob taith i’r lan yn codi cwestiynau newydd – i’r docfeistr ei hun yn ogystal ag i bobl y tir mawr – cwestiynau am fodolaeth, cwestiynau am fater, cwestiynau y gall dod i wybod yr atebion iddynt eich achub neu eich difa …