Archive | Uncategorized

RSS feed for this section

ANKST134 – SPANISH DANCE TROUPE YN CYNNIG CAMPWAITH MELODIC AM GARIAD AR CHWAL

TEITL – LA MUERTE DEL AMOR EN ANDALUCIA
ARTIST – SPANISH DANCE TROUPE
FFORMAT – DIGIPAK CD / LAWRLWYTHO
RHIF – ANKST 134
ALLAN – SENGL 13.05  ALBUM – MEHEFIN

SPANISH DANCE TROUPE yw’r enw ar brosiect cerddorol sy’n gweithio fel blanced cerddorol sy’n amddiffyn calon bregus y canwr a cyfansoddwr pop RICARD.
Mae RICARD yn gerddor o dras Siapanaeg sy’n hannu o Dde America, unigolyn arbennig a ddaeth i sylw Ankst pan gyrraeddodd ym Mae Abertawe efo dim yn ei feddiant heblaw am casgliad o ganeuon melodic dros ben am berthynas a aeth ar chwal, caneuon trist a hyfryd a oedd bron yn ddatganiadau wrth-gariad.

Continue Reading →

Comments are closed

ANKST 132 – EP FEINYL NEWYDD GAN DATBLYGU

TEITL –DARLUNIAU OGOF O’R UNFED GANRIF AR HUGAIN E.P
ARTIST – DATBLYGU
FFORMAT – RECORD 7” VINYL / D L
ANKST 132
DYDDIAD RHYDDHAU – 26 TACH 2012

Mae 2012 yn gweld DATBLYGU yn dathlu tri deg mlynedd ers ffurfio ( anghofiwch y dathu arall yn y cyffinie dros yr hen sianel pitw ‘na.) Eisioes da ni wedi cael y cyfweliadau ar y newyddion a radio cymru, yr arddangosfa a ffilm ddogfen ar y gorwel. Ond ma hi’n anodd meddwl am unrhyw beth fedrith wella ar y pleser o weld Dave Datblygu yn iach ac yn edrych llond ei groen yn mwynhau yr holl sylw. Wel i ffan rhonc o’r band mae na un peth all fod hyd yn oed yn well – cerddoriaeth newydd gan Datblygu ! A dyna sydd yn cael ei gynnig gan recordiau ankst musik gyda rhyddhau EP pedwar trac gwbl newydd gan David a Pat. Yr leinyp clasurol a’r sain clasur – cyfraniad ffantastic i flwyddyn arbennig iawn i’r band.

Continue Reading →

Comments are closed

ANKST130 – ‘BRECWAST ASTRONOT’ YN GLANIO GAN GERAINT JARMAN

TEITL – BRECWAST ASTRONOT
ARTIST – GERAINT JARMAN
RHIF – ANKST130
DYDDIAD RHYDDHAU – 23 mai ( digi – 16/4 )

Braint gan ANKST MUSIK yw cyhoeddi fod albym solo newydd GERAINT JARMAN – ‘BRECWAST ASTRONOT’ – ar fin cael ei rhyddhau. Ma’r casgliad yma o 13 o ganeuon newydd gan yr artisti mwya’ dylanwadol a eiconig ein diwylliant canu cyfoes yn dilyn ymddangosiad SUB NOT USED ei albym cyflawn diwethaf a rhyddhawyd dros ddwsin o flynyddoedd yn nol ; BRECWAST ASTRONOT fydd hefyd y tro cynta ers TACSI I’R TYWYLLWCH nol yn 1977 i ddwyn enw unigol Geraint fel ‘solo artist’ heb y Cynganeddwyr.

Continue Reading →

Comments are closed

ANKST129 – KLAUS KINSKI A’R DOGBONES YN RHANNU FEINYL DROS GYMRU

TEITL – GWLAD AR FY NGHEFN / MAE DY FFRINDIAU I GYD (AM DY LADD DI )
ARTIST- KLAUS KINSKI / THE DOGBONES
RHIF CAT – ANKST 129 sengl 7″ single
RHYDDHAU – DIGI -09.08.2010 / 7″ – 23.08.2010

Braint gan ANKSTMUSIK yw cyhoeddi fod sengl feinyl arbennig iawn ar fin cael ei rhyddhau. Ma’r sengl yn cynnwys dau grwp ifanc hynod gyffrous – KLAUS KINSKI a THE DOGBONES – Dau o’r bandie mwya difyr ma’r label wedi dod ar ei draws ers sbel hir iawn. Mae’r ddau band wedi dewis recordio caneuon yn yr iaith Gymraeg am y tro cynta’.

Mae KLAUS KINSKI yn talu teyrnged i athrylith y grwp DATBLYGU trwy neud fersiwn egniol o’r clasur GWLAD AR FY NGHEFN tra fod THE DOGBONES yn cynnig fersiwn Cymraeg o drac oddiar eu albym cynta – sy allan yn y DU yn yr Hydref ( Ma’r albym eisioes allan yn Japan a Ewrop ) – Mae dy ffrindiau i gyd (am dy ladd di ). Ma’r penderfynaid yma i ganu yn y Gymrage wedi dod yn uniongyrchol o’r grwpie gan fod ANKST MUSK fel label ,yn ddiweddar wedi colli ffydd yn allu y sin gymraeg i gynnig celf cerddorol difyr perthnasol. Ac er fod hi’n amlwg iawn fod dau grwp mor ffantastic a’r ddau yma yn cyfrannu i ddiwylliant Cymraeg yn beth gwych – go brin fydd un sengl yn medru gwirdroi y ‘decline’ sy’n digwydd yn gyffredinol oddi fewn i’r diwylliant Cymraeg.

Continue Reading →

Comments are closed

ANKST128 – ‘SKELLINGTON HORSE’ AR GARLAM GAN KLAUS KINSKI

BAND – KLAUS KINSKI
TEITL – SKELINGTON HORSE
RHIF – ANKST 128
FFORMAT – 10 track CD ALBUM
DYDDIAD RHYDDHAU – November 14th

I’m pretty much a sucker for any Welsh groups that display significant Birthday Party damage , so Klaus Kinski are pretty hard to resist. They’re much more scrabbled and trebly than their models, but that’s just the tenor of the times,eh?Primal raunch vom. – Byron Coley (The Wire )

“They make the most unhinged and primal racket that I have ever heard. It’s mercurial and surreal: the Birthday Party fronted by a psychotic Spike Milligan. If you like your music unstable, bust into a thousand unexpected shapes and ultimately thrilling, this band are for you.” – Adam Walton (BBC Radio Wales)

Ffuriwyd Klaus Kinski yn Llanfairfechan gan hen ffrindie Jake McKenna a Edwin Stevens rhai blynyddoedd yn nol er mwyn cyd rannu cariad y ddau tuag at gerddoriaeth Bauhaus, Satanism a ffilmie Werner Herzog. Erbyn heddiw mae’r grwp wedi tyfu i fod yn grwp pum aelod gyda James yn brif ganwr ac ar gitar Dom a Dylan yn ran allweddol o’r grwp.

Continue Reading →

Comments are closed

ANKST127 – ‘DOCFEISTR’ YN CYRRAEDD Y LAN

Artistiaid Amrywiol – DOCFEISTR
ANKST 127
CD / DL
Dyddiad Rhyddhau – 01/12/2009

“Yn y pellter, teimlir ei bresenoldeb a chlywir gruddfan ymysg y clogwyni llaith”

Mae newyddion ar led a sisial yng ngwynt y mor, fod Docfeistr wedi cyrraedd y tir mawr ac mae o yn ein mysg, Ydio’n wir? Ydi’r si yn dal dwr? Cyhoeddir ar yr uchelseinydd fod prosiect arloesol a hir ddisgwyliedig Gruffydd Meredith a Deian ap Rhisiart sy’n olrhain hanes cymeriad o’r mor, o’r diwedd wedi glanio ar y tir.

Continue Reading →

Comments are closed

ANKST126 – SENGL CYNTA’ KLAUS KINSKI AR FEINYL 7″

TEITL – HAPPINESS HAPPINESS / CAESAR
ARTIST – KLAUS KINSKI
FFORMAT -RECORD 7″
RHYDDHAU – TACHWEDD 2009

Dyma sengl cynta y grwp gwalltgof o Llanfairfechan .

“They make the most unhinged and primal racket that I have ever heard. It’s mercurial and surreal: the Birthday Party fronted by a psychotic Spike Milligan. If you like your music unstable, bust into a thousand unexpected shapes and ultimately thrilling, this band are for you.” – Adam Walton (BBC Radio Wales)

Continue Reading →

Comments are closed

ANKST125 – THE STILLETOES – ADHDREAMS

TEITL – ADHDREAMS
ARTIST – THE STILLETOES
ALLAN – MAI 2009
RHIF – ANKST 125
FFORMAT – CD Digipak / Download

Braint gan ANKSTMUSIK yw cyhoeddi fod ADHDreams, albym cynta’r grwp ifanc The Stilletoes, ar fin ymddangos. Recordiwyd yr albym undegpedwar trac yn fyw yn stiwdio Bryn Derwen, Bethesda dan oruchwyliaeth John Lawrence ( gitarydd gynt gyda’r Gorkies).

Mae’r albym yn atgyfnerthu’r gred mai’r Stilletoes yw Y grwp newydd mwya cyffrous i ddod allan o’r sin yn Nghymru ers tro hir iawn. Continue Reading →

Comments are closed

ANKST124/ATOL – ALBYM ARALLFYDOL GAN ANNALOGUE

TEITL – BROCKEN SPECTRE
ARTIST – ANNALOGUE
FFORMAT – FEINYL 12″

Annalogue remarks that Brocken Spectre was made “for the sheer joy of picking up any instrument, pressing record on anything that records and seeing what happened.”
It’s safe to say that nothing in the universe of normal pop compares to the natural song writing style of Ann’s work and the embroidered multi-layered yet simple arrangements that she weaves around her poetic songs.

Continue Reading →

Comments are closed

ANKST121 – SENGL FEINYL UN CAN GAN DATBLYGU

Title: Cân y Mynach Modern / Bombstar
Artist: Datblygu / Charlie Sharp
Cat No: ANKST 121
Dydd. Rh: Awst 2008
Fformat Record 7”: (nifer cyfyngiedig ar gael)
Ar gael: www.ankst.net / Shellshock / Siopa Cymraeg

Braint gan ANKSTMUSIK yw cyhoeddi fod trac gwbl newydd gan y grwp chwedlonol Datblygu ar fin cael ei rhyddhau. Recordiwyd Cân y Mynach Modern yn gynharach eleni gan David R. Edwards a Pat Morgan draw yn Stiwdio Fflach yn Aberteifi.

Continue Reading →

Comments are closed