ANKST130 – ‘BRECWAST ASTRONOT’ YN GLANIO GAN GERAINT JARMAN

TEITL – BRECWAST ASTRONOT
ARTIST – GERAINT JARMAN
RHIF – ANKST130
DYDDIAD RHYDDHAU – 23 mai ( digi – 16/4 )

Braint gan ANKST MUSIK yw cyhoeddi fod albym solo newydd GERAINT JARMAN – ‘BRECWAST ASTRONOT’ – ar fin cael ei rhyddhau. Ma’r casgliad yma o 13 o ganeuon newydd gan yr artisti mwya’ dylanwadol a eiconig ein diwylliant canu cyfoes yn dilyn ymddangosiad SUB NOT USED ei albym cyflawn diwethaf a rhyddhawyd dros ddwsin o flynyddoedd yn nol ; BRECWAST ASTRONOT fydd hefyd y tro cynta ers TACSI I’R TYWYLLWCH nol yn 1977 i ddwyn enw unigol Geraint fel ‘solo artist’ heb y Cynganeddwyr.

Yn barod mae’r albym yn cael ei chanmol fel un o’r casgliada’ cryfa o ganeuon mae Geraint erioed wedi rhoi at ei gilydd. Yn ogystal a cryfder amlwg y caneuon gyda’i amrywiol arddullia i’w clywed ar y casgliad mae’r cerddorion ma Geraint wedi denu at ei gilydd yn stiwdio Ty Drwg yn Nghaerdydd yn ‘impressive’ iawn.

Yn cymeryd yr awennau fel prif gitarydd mae Peredur ap Gwynedd y roc-ddewin ar y gitar sydd bellach yn gwario ei amser yn teithio’ byd efo’ un o grwpie mwya y byd roc – Pendulum. Ar yr albym yma clywn ei ddawn arbenning gyda riffs bythgofiadwy ( MISS ASBRI ) chwara grymus ag emosiynol dros ben ( PAID DWYN, JOEY ) a perfformiada mwy tyner ag arallfydol (BRECWAST ASTRONOT, SYD AR GITTAR ).

Gyda un o aelodau gwreiddiol y Cynganeddwyr – Pete Hurley – ar y Bas a’r drymiau yn cael eu rhannu rhwng Sion Orgon a Tim Robinson cawn fwynhau grwp o gerddorion, ‘the best in their field’ yn creu cerddoriaeth gwbl naturiol ag emosiynol cry’ sy’n siwtio i’r dim y gwahanol emosiynau sy’n bodoli yn y caneuon newydd yma.

Yn ogystal a’r prif grwp mae cyfrandiada di-ri gan gerddorion o’r to hen a newydd gan gynnwys cyfraniada astonishing gan Gareth Bonello ar ganeuon trawiadol fel ‘DWR OER Y FYNWENT’, Sian James yn swyno yn hudolus ar yr anfarwol glasur ‘BRETHYN CARTREF, Ian Lawrence ar y gitar ddur, Meilyr Jones o’r Racehorses yn ychwanegu cyfraniada’ idiosyncratic ar caneuon fel ‘NOS SADWRN BACH’, a lleisio cefndir yn dod gan tair o ferched Geraint – Lisa, Hanna a Mared yn ogystal a cyfraniada’ gan rai o fechgyn y sin newydd fel Griff Lynch o’r Ods a Huw M.

Yn rheoli y broses recordio a cynhyrchu yr albym gyda Geraint mae Frank Naughton – cerddor unigryw talentog tu hwnt sydd wedi cyfrannu a llunio nifer o brosiectau cerddorol yn nghymru dros y ddegawd ddiwethaf ( gan gynnwys albyms gan Huw M,M C Mabon, Tystion, Rocket Gold Star , Race Horses yn ogystal a chreu cerddoriaeth ar gyfer sioeau llwyfan y cwmni dawns Earthfall. ) Ma Frank yn neud job ardderchog o greu albym sy’n swnio’n wresog, pwerus efo llais Geraint yn serenu ar y traciau oll – ma hon yn albym sy’n rhoi y llais a chryfder y caneuon ‘centre stage’.

Wrth son am y caneuon ar yr albym – mae na ‘hits’ Jarman-aidd wrth gwrs – fel ‘MISS ASBRI, LLINYN ARIAN, BRETHYN CARTREF yn ogystal a caneuon sy’n cynnig ochr newydd i dalent Geraint – BRECWAST ASTRONOT, DWR OER Y FYNWENT, NOS SADWRN BACH – hefyd caneuon sy’n ddramatic tu hwnt, a barddonol iawn – JOEY,ROMEO – caneuon sy’n olrhain rhywfaint o hanes Geraint efo caneuon fel SYD AR GITAR sy’n son am Syd Barrett, gitarydd y Pink Floyd cynnar a’i gyfnod yn byw gyda Meic Stevens a Geraint yn Caer Foriog ar ddiwedd y chwedega i ddau gan sy’n trafod y berthynas gymleth rhwng Geraint a’r diweddar Tich Gwilym – BREUDDWYD AR Y BRYN a BALED Y TICH A’R TAL.

Ma hi wedi bod yn gynod hir ers clywed gan Geraint a mae’r casgliad yma y neud hi’n gwbl glir fod ei dalent yn ddi-ddiwedd a heddiw yn gyfnod yr un mor berthnasol i’w ganeon a’r llais arbennig yna i gael eu clywed ag unrhyw gyfnod ers dyfodiad Geraint nol yn y chwedega’.