ANKST129 – KLAUS KINSKI A’R DOGBONES YN RHANNU FEINYL DROS GYMRU

TEITL – GWLAD AR FY NGHEFN / MAE DY FFRINDIAU I GYD (AM DY LADD DI )
ARTIST- KLAUS KINSKI / THE DOGBONES
RHIF CAT – ANKST 129 sengl 7″ single
RHYDDHAU – DIGI -09.08.2010 / 7″ – 23.08.2010

Braint gan ANKSTMUSIK yw cyhoeddi fod sengl feinyl arbennig iawn ar fin cael ei rhyddhau. Ma’r sengl yn cynnwys dau grwp ifanc hynod gyffrous – KLAUS KINSKI a THE DOGBONES – Dau o’r bandie mwya difyr ma’r label wedi dod ar ei draws ers sbel hir iawn. Mae’r ddau band wedi dewis recordio caneuon yn yr iaith Gymraeg am y tro cynta’.

Mae KLAUS KINSKI yn talu teyrnged i athrylith y grwp DATBLYGU trwy neud fersiwn egniol o’r clasur GWLAD AR FY NGHEFN tra fod THE DOGBONES yn cynnig fersiwn Cymraeg o drac oddiar eu albym cynta – sy allan yn y DU yn yr Hydref ( Ma’r albym eisioes allan yn Japan a Ewrop ) – Mae dy ffrindiau i gyd (am dy ladd di ). Ma’r penderfynaid yma i ganu yn y Gymrage wedi dod yn uniongyrchol o’r grwpie gan fod ANKST MUSK fel label ,yn ddiweddar wedi colli ffydd yn allu y sin gymraeg i gynnig celf cerddorol difyr perthnasol. Ac er fod hi’n amlwg iawn fod dau grwp mor ffantastic a’r ddau yma yn cyfrannu i ddiwylliant Cymraeg yn beth gwych – go brin fydd un sengl yn medru gwirdroi y ‘decline’ sy’n digwydd yn gyffredinol oddi fewn i’r diwylliant Cymraeg.


 

 

I ddathlu y digwyddiad arbennig yma mae ANKST MUSIK wedi penderfynnu rhyddhau y sengl wythnos AR OL yr Eisteddfod Gendlaethol ( Ma hyn yn ‘homage’ i benderfyniad DATBLYGU nol yn 88 i rhyddhau eu record cynta’ WYAU rhai dyddie ar ol i’r steddfod orffen a’r gynulleidfa Gymraeg fynd am gartref.)

Ma KLAUS KINSKI , o Llanfairfechan bellach wedi sefydlu ei hunain yn Manceinon , a THE DOGBONES wedi teithio o Holyhead lawr i Camden, Llundain – er yn bell o Gymru ma’r ddau fand yn llwyddo i greu ‘scenes’ cyffrous iawn yn ei cartrefi newydd sy’ wedi ei leoli o gwmpas ei gigs arbennig, eu miwsic ymfflamachol a defnydd y ddau grwp o’r rhynghwrwyd i ddenu cynulleidfaoedd…..

Mae’r ddau fand yn dod at ei gilydd i chwara dau gig yn Nghymru i lawnsio’r sengl a mi fydd albym cynta KLAUS KINSKI -SKELLINGTON HORSE – Yn cael ei ryddhau mis Medi…….

SAD 28TH AWST – CLWB IFOR BACH ,CARDIFF – £5 – 8-11PM

KLAUS KINSKI/THE DOGBONES/MECHANICAL CABARET

SUL 29TH AWST- RASCALS , BANGOR – £5 – 8-12PM KLAUS KINSKI/THE DOGBONES/ENTITY