ANKST 132 – EP FEINYL NEWYDD GAN DATBLYGU

TEITL –DARLUNIAU OGOF O’R UNFED GANRIF AR HUGAIN E.P
ARTIST – DATBLYGU
FFORMAT – RECORD 7” VINYL / D L
ANKST 132
DYDDIAD RHYDDHAU – 26 TACH 2012

Mae 2012 yn gweld DATBLYGU yn dathlu tri deg mlynedd ers ffurfio ( anghofiwch y dathu arall yn y cyffinie dros yr hen sianel pitw ‘na.) Eisioes da ni wedi cael y cyfweliadau ar y newyddion a radio cymru, yr arddangosfa a ffilm ddogfen ar y gorwel. Ond ma hi’n anodd meddwl am unrhyw beth fedrith wella ar y pleser o weld Dave Datblygu yn iach ac yn edrych llond ei groen yn mwynhau yr holl sylw. Wel i ffan rhonc o’r band mae na un peth all fod hyd yn oed yn well – cerddoriaeth newydd gan Datblygu ! A dyna sydd yn cael ei gynnig gan recordiau ankst musik gyda rhyddhau EP pedwar trac gwbl newydd gan David a Pat. Yr leinyp clasurol a’r sain clasur – cyfraniad ffantastic i flwyddyn arbennig iawn i’r band.

Mae un seshiwn recordio draw yn stiwdio Fflach yn yr Hydref yn ddigon i brofi fod gwychder y caneuon emosiynol yn dal yna a syniadaeth David mor berthnasol ag erioed – ‘Potensial Cymru yw paradwys, so dwi’n aros adref ac yn gorffwys’ (Bywoliaeth). Wir mae’r tracie i gyd yn cicio fel mul a ma hi’n amlwg ein bod ni wedi bod ar ein colled wrth i’r band ddisgyn yn dawel ers y nawdega. Am nawr mae’r ep yma yn ddigon …

A1(i) BYWOLIAETH (ii) WASTOD YN CERDDED YN UNIG
A2 (i) FFANTASI’R SAFONAU (ii) CAMPWS!

PATRICIA M. MORGAN :INSTRUMENTS
DAVID R.EDWARDS : VOX/INSTRUMENTS
LABEL : ANKST